کدال۳۶۰
1400/03/04
08:59
#وتوکا ❇️ نتایج حاصل از فروش #حق_تقدم های استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد 🔹 مبلغ متعلق به هر حق تقدم: 7,918 ریال 1400-03-04 08:59:48 (7...

#وتوکا


❇️ نتایج حاصل از فروش #حق_تقدم های استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد🔹 مبلغ متعلق به هر حق تقدم: ۷,۹۱۸ ریال۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۰۸:۵۹:۴۸ (۷۵۰۴۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0