آواتحلیل
1400/03/03
12:20
#بررسی_گزارش_کدال #حفارس ✅ حفارس در اردیبهشت ماه حدود 46.5 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود 30درصد افت و نسبت به میانگین ...

#بررسی_گزارش_کدال #حفارس✅ حفارس در اردیبهشت ماه حدود ۴۶.۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۳۰درصد افت و نسبت به میانگین ۹۹ حدود ۸ درصد رشد و نسبت به فروردین ماه، ۹۷ درصد رشد کرده است.✅ مجموع درآمد دو ماه ابتدایی سال، ۷۰ میلیارد تومان بوده است.📉 قیمت سهم حدود ۴۷۰ تومان است و بازدهی یک ماهه آن ۵- درصد است.انتهای خبر

0
0