کدال۳۶۰
1400/03/02
15:17
#سنیر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت سیمان سفید نی ریز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 108,068 میلیون ری...

#سنیر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت سیمان سفید نی ریز طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۱۰۸,۰۶۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹۶٪ افزایش داشته است.▪️«سنیر» با سرمایه ثبت شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۹۷,۸۳۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۹٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۵:۱۷:۰۹ (۷۴۹۵۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0