کدال۳۶۰
1400/03/02
18:04
#غنیلی معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان - نماد: غنيلي 1400-03-02...

#غنیلی


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان - نماد: غنیلی۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۸:۰۴:۵۵ (۷۴۹۸۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0