بورس۲۴
1402/10/13
12:47
«کحافظ» افزایش سرمایه می دهد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیات مدیره شرکت کاشی و سرامیک حافظ افزایش سرمایه ۹۷ درصدی این شرکت را از محل سود انباشته به تصویب رساند.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیات مدیره شرکت کاشی و سرامیک حافظ افزایش سرمایه ۹۷ درصدی این شرکت را از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی،استفاده از معافیت مالیاتی و همچنین جهت جلوگیری از خروج نقدینگی به تصویب رساند.


کحافظ
انتهای خبر

0
0