نوآوران امین
1401/02/28
15:12
پارس سرام(#کسرام) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 56 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه ...

پارس سرام(#کسرام)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۵۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۴۶,۲۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۳۸۳,۳۲۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۴۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۲۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0