بورس۲۴
1400/11/16
13:31
«تکمبا» از علت تغییر سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کمباین سازی ایران در خصوص دلایل تغییر سود شفاف سازی نمود.

«تکمبا» از علت تغییر سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کمباین سازی ایران اعلام نمود دلایل تغییر عمدتا مربوط به افزایش در نرخ محصولات اصلی و ترمییم حاشیه سود می باشد .

ت
انتهای خبر

0
0