خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/27
21:30
شرکت گروه دارویی برکت | #برکت | 📆 1399/08/27 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 15,033 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 14,090 ♦️قیمت بر خالص ارزش د...

شرکت گروه دارویی برکت | #برکت |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۷🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۵,۰۳۳🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۴,۰۹۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۹۳➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0