کدال۳۶۰
1401/03/16
11:59
#بکهنوج آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/10/30 شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج با ...

#بکهنوج


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۱:۵۹:۴۲ (۸۹۳۱۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0