بورس پرس
1402/05/24
09:00
شناسایی ذخیره تاخیر تادیه "پلوله" هنوز مشخص نشده و ابهام دارد

شرکت گاز لوله درباره تعیین تکلیف شناسایی ۴۷ میلیارد تومان ذخیره تاخیر تادیه در گزارش حسابرس، دست به شفاف سازی زد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت گاز لوله در خصوص شناسایی ۴۷ میلیارد تومان ذخیره تاخیر تادیه در گزارش حسابرس، دست به شفاف سازی زد.


بر اساس این گزارش، "پلوله" اعلام کرد: همان گونه که در مجمع سالانه ۲۸ خرداد، هیات رئیسه درخصوص بند ۲-۱-۱۲ گزارش حسابرس با موضوع ذخیره ۴۷ میلیارد تومان جریمه تاخیر تادیه ، تکلیف کرد و با توجه به شناسایی ۲۰ میلیارد تومان در صورت های مالی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی که طبق متن یادداشت شماره ۲-۲-۴۷ به عدم قطعیت آن نیز اشاره شده و همچنین در متن یادداشت ۱-۱۳ به مبهم بودن آن نیز اشاره شد در راستای تکالیف مجمع، پیگیری ها در این خصوص ادامه دارد و تا کنون منجر به نتیجه قطعی نشده و در صورت قطعی شدن نتیجه و مشخص شدن آثار مالی دقیق در اولین فرصت این موضوع از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0