کدال۳۶۰
1401/03/07
14:34
#تمحرکه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت ماشين سازي نيرو ...

#تمحرکه


اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونیاظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت ماشین سازی نیرو محرکه - نماد: تمحرکه۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۴:۴۴ (۸۸۸۷۹۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0