نوآوران امین
1399/08/25
12:50
داروسازی آوه سینا (#داوه) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۲۵....

داروسازی آوه سینا (#داوه)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۲۵.۳۲) درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵.۶۵ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با مهر ۱۳۹۸


✅رشد ۲۴.۸۸ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0