نوآوران امین
1400/12/28
11:43
سیمان هرمزگان(#سهرمز) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 62 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 م...

سیمان هرمزگان(#سهرمز)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۷۸۵,۸۹۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۸۹۷,۸۸۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۱۹ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0