بورس۲۴
1401/02/28
20:53
«خاهن»از عملکرد ۱۲ ماهه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

«خاهن»از عملکرد 12 ماهه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۴۶۶ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۶۷ درصد افزایش داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۶۷۲ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۷۶۹ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۵۴ درصد افزایش پیدا کرده است.


خاهن
انتهای خبر

0
0