بانی فام
1399/10/07
17:29
#شستا (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال5% سود تا محدوده 23980 ریال در صورت نزول قیمت احتمال8% ضرر تا محدوده 22899 ریال...

#شستا


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۵٪ سود تا محدوده ۲۳۹۸۰ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۸٪ ضرر تا محدوده ۲۲۸۹۹ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0