بورس نامه
1399/10/07
15:26
#زمگسا در محدوده حمایت و مقاومت تابلو بررسی شود. حمایت: ۵۱۰۰ مقاومت: ۵۸۰۰ هدف: ۶۸۰۰ وضعیت: ریسک متوسط تاریخ: ۹۹/۱۰/۷

#زمگسا


در محدوده حمایت و مقاومت تابلو بررسی شود.


حمایت: ۵۱۰۰


مقاومت: ۵۸۰۰


هدف: ۶۸۰۰


وضعیت: ریسک متوسط


تاریخ: ۹۹/۱۰/۷
انتهای خبر

0
0