کدال۳۶۰
1400/03/03
10:04
#غصینو #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده) شرکت صنعتی مینو ▪️ شرکت صنعتی مینو در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 ب...

#غصینو


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (#حسابرسی_شده) شرکت صنعتی مینو
▪️ شرکت صنعتی مینو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۳,۰۶۷ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۴٪ افزایش داشته است▪️ «غصینو» با سرمایه ثبت شده ۴,۳۱۸,۷۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۳,۲۴۵,۲۹۱ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۰:۰۴:۵۷ (۷۴۸۷۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0