بورس۲۴
1402/06/14
16:36
تغییر نرخ مواد اولیه «پلوله»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی گاز لوله اعلام داشت پیرو ابلاغیه جدید بانک مرکزی اعلام شده در سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی- مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی ، فهرست محصولات پتروشیمی بازنگری و اصلاح گردید که این تغییرات منجر به افزایش نرخ خرید مواد اولیه اصلی پلی اتیلن توسط این شرکت می گردد

تغییر نرخ مواد اولیه «پلوله»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی گاز لوله اعلام داشت پیرو ابلاغیه جدید بانک مرکزی اعلام شده در سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی- مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی ، فهرست محصولات پتروشیمی بازنگری و اصلاح گردید که این تغییرات منجر به افزایش نرخ خرید مواد اولیه اصلی پلی اتیلن توسط این شرکت می گردد و تاثیر مستقیم بر افزایش بهای تمام شده ی محصولات تولید شده به میزان مانده ی قرادادهایی می شود که فاقد نرخ تعدیل بها هستند و تاکنون تحویل مشتری نشده اند ، ولیکن با عنایت به تصمیم هیات مدیره شرکت مبنی بر بروز رسانی قیمت های پیشنهادی برای شرکت در مناقصات آینده ، تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه بر حاشیه سود قراردادهای آتی از این حیث کم اثر برآورد می گردد.

پ
انتهای خبر

0
0