یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1399/08/27
11:43
هرچه شستا قیمت پایینتری باز بشود برای تثبیت روند بازار بهتر خواهد بود

هرچه شستا قیمت پایینتری باز بشود برای تثبیت روند بازار بهتر خواهد بود


انتهای خبر

0
0