کدال۳۶۰
1400/03/02
09:05
#وفتخار #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/12/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 از محل واگذاری ...

#وفتخار


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وفتخار با سرمایه ثبت شده ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با عدم تغییر ۰٪ به مبلغ ۰ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۰۹:۰۶:۱۲ (۷۳۱۶۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0