مهدی راد
1400/03/03
10:22
رفتار #وپارس جالبه بنظرم شاید میانمدت یا بلندمدت تفاوتش با بقیه بانکی ها مشخص بشه بنابراین واچ داشته باشید #پیشنهاد_واچ

رفتار #وپارس جالبه بنظرمشاید میانمدت یا بلندمدت تفاوتش با بقیه بانکی ها مشخص بشه بنابراین واچ داشته باشید#پیشنهاد_واچانتهای خبر

0
0