نوآوران امین
1402/08/07
08:56
ماداکتو استیل کرد (#فماک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۱۰.۵۸) درصد...

ماداکتو استیل کرد (#فماک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۱۰.۵۸) درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۰۱.۹ درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با مهر ۱۴۰۱


✅رشد ۱۰۸.۴۹ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0