سیگنال رانتی
1400/03/03
12:28
نماد خساپا نشانگر ۹۰ درصد از وضعیت بازار هست برای همین و به درخواست دوستان تحلیلشو زدم

نماد خساپا نشانگر ۹۰ درصد از وضعیت بازار هست برای همین و به درخواست دوستان تحلیلشو زدم


انتهای خبر

0
0