سهام بنیادی
1399/08/25
08:30
#درخواستی #لسرما ۹۹/۸/۲۵ 📉 حمایت اول ۲۸۳۰ 🏴‍☠ حد ضرر ۲۷۰۰ 📉 حمایت بعدی ۲۱۱۰ 📈 مقاومت بعدی ۳۸۰۰ 🏁 هدف بعدی ۵۱۰۰ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#درخواستی #لسرما ۹۹/۸/۲۵📉 حمایت اول ۲۸۳۰🏴☠ حد ضرر ۲۷۰۰📉 حمایت بعدی ۲۱۱۰📈 مقاومت بعدی ۳۸۰۰🏁 هدف بعدی ۵۱۰۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0