کارگزاری آبان
1399/08/25
15:09
📊#قمرو اطلاعیه 99/08/25 *قند مرودشت* 3ماهه منتهی به 99/07/30 (حسابرسی نشده) مبلغ 179 ریال سود به ازای هر سهم محقق می گردد. 41 درصد افزایش سود نسبت...

📊#قمرو


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۵


*قند مرودشت*


۳ماهه منتهی به ۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۷۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق می گردد.


۴۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0