بورس۲۴
1402/08/20
11:51
«تایرا» در مورد افزایش سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴، تراکتور سازی ایران با رشد سود عملیاتی ۳۱ درصدی در ۶ ماهه نخست، این رشد را ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش عنوان نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، تراکتور سازی ایران با رشد سود عملیاتی ۳۱ درصدی در ۶ ماهه نخست، این رشد را ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش عنوان نمود.

تا
انتهای خبر

0
0