بورسینه
1400/03/02
10:10
📌تابلوی سرخ فلزی‌ها 🔹بزرگانی چون #فملی، #ذوب، #هرمز، #کاوه در محدود منفی قرار دارند. 🔸#فخوز و #فجر در دامنه مثبت قرار دارند.

📌تابلوی سرخ فلزی‌ها🔹بزرگانی چون #فملی، #ذوب، #هرمز، #کاوه در محدود منفی قرار دارند.


🔸#فخوز و #فجر در دامنه مثبت قرار دارند.
انتهای خبر

0
0