بتاسهم
1400/03/03
10:26
#خساپا هم شفاف سازی زد دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات شرکت سایپا به طور میانگین 8/9 درصد شامل : تیبا صندوق دار - تیبا 2 - ساینا - ساینا S - کوئیک...

#خساپا هم شفاف سازی زد


دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات شرکت سایپا به طور میانگین ۸/۹ درصد شامل : تیبا صندوق دار - تیبا ۲ - ساینا - ساینا S - کوئیک - کوئیک R - کوئیک S - شاهینانتهای خبر

0
0