آواتحلیل
1400/03/04
09:19
#بررسی_گزارش_کدال #دلقما ✅ دلقما در اردیبهشت ماه حدود 17میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود 115درصد رشد و نسبت به میانگین 99...

#بررسی_گزارش_کدال #دلقما✅ دلقما در اردیبهشت ماه حدود ۱۷میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۱۱۵درصد رشد و نسبت به میانگین ۹۹ حدود ۱۶ درصد رشد کرده است.✅ در اردیبهشت ۱۴۰۰، تعداد فروش انواع کپسول، انواع قرص و انواع ویال به ترتیب ۱۲۸۰۰، ۴۸۷۹۴ و ۱۱۲۰ بوده که این اعداد در اردیبهشت سال قبل ۵۷۱۰، ۴۷۴۷۴ و ۸۰ بوده است.✅ در اردیبهشت نرخ فروش انواع کپسول به ازای هر هزار عدد ۳۶۰ هزار تومان بوده که ۴۲ درصد نسبت به فروردین رشد داشته؛ ضمن آن که تعداد فروش کپسول نیز نسبت به فروردین رشد قابل توجهی داشته است. نرخ فروش انواع قرص نسبت به فروردین ۱۰ درصد افت داشته اما تعداد فروش آن رشد قابل توجهی داشته است.📉 قیمت سهم حدود ۲۴۵۰ تومان است و بازدهی یک ماهه آن ۷.۳- درصد است.انتهای خبر

0
0