کدال۳۶۰
1400/03/02
17:04
#سکرد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سيمان کردستان - نماد: سکرد 1400-03-02 17:04:48 (749769...

#سکرد


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سیمان کردستان - نماد: سکرد۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۷:۰۴:۴۸ (۷۴۹۷۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0