کافه بورس
1399/08/26
09:34
برترین سهم در گروه کانه های فلزی و معدنی کاما بوده .. برای ۲۰ درصد متوقف شده است .. معادن که سومین روز برگشت ب تابلوی معاملات رو تجربه میکند بالا...

برترین سهم در گروه کانه های فلزی و معدنی کاما بوده .. برای ۲۰ درصد متوقف شده است ..


معادن که سومین روز برگشت ب تابلوی معاملات رو تجربه میکند بالاخره مثبت شد . گروه معدنی متعادل و مثبتانتهای خبر

0
0