آواتحلیل
1399/10/07
15:34
#بررسی_گزارش_کدال #شپاکسا ✅ شرکت پاکسان در آذر ماه حدود 2719 میلیارد ريال فروش داشته که رکورد فروش ماهانه شرکت است. فروش آذر ماه حدود 41% نسبت به ...

#بررسی_گزارش_کدال #شپاکسا✅ شرکت پاکسان در آذر ماه حدود ۲۷۱۹ میلیارد ریال فروش داشته که رکورد فروش ماهانه شرکت است. فروش آذر ماه حدود ۴۱٪ نسبت به ماه گذشته و ۱۵۲٪ نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته رشد داشته است. سال مالی شرکت منتهی به ۳۰ آذر ماه بوده و این ماه آخرین ماه در این سال مالی است. فروش این شرکت در فصل پاییز ۵۹۰۴، تابستان ۳۵۰۱، بهار ۲۵۰۰ و زمستان ۲۶۶۹ میلیارد ریال بوده است.✅ این شرکت در آذر ماه ۹۸۰۵ تن پودر فروخته که نسبت به ماه گذشته ۶۸٪ و نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته حدود ۹۶٪ رشد داشته است.✅ نرخ فروش پودر در آذر ماه حدود ۱۱۲ میلیون ریال بوده است که تقریبا برابر با نرخ ماه گذشته و ۴۹٪ بیشتر از میانگین ۱۱ ماه گذشته بوده است.✅ در نهایت در ۱۲ ماه سال مالی جاری، حدود ۱۴۵۷۴ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳٪ افزایش داشته است.قیمت سهم ۳۳۲۸۰ ریال است و در یک ماه گذشته ۸٪ رشد داشته است...انتهای خبر

0
0