کدال۳۶۰
1400/03/02
09:00
#فنرژی آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب 1400-03-02 09:01:19 (749150) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#فنرژی


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۰۹:۰۱:۱۹ (۷۴۹۱۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0