بورس۲۴
1401/04/05
12:22
افت ارزش پرتفوی «وکبهمن» در ماه خرداد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در خرداد ماه حدود ۴ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.

افت ارزش پرتفوی «وکبهمن» در ماه خرداد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در خرداد ماه حدود ۴ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۳۵۹۰ میلیارد تومان رسید و ۵۹۴ میلیارد تومان کاهش داشت.وکبهمن
انتهای خبر

0
0