حسین زمانی
1399/08/28
07:13
#وساپا مالک حدود 900میلیون سهم لوتوس است که12ماهه 98 / 63 تومان به ازای هر سهم سودساخته است و حال در گزارش ۹ماهه ۷۰۴میلیارد تومان سود ساخته است ...

#وساپا مالک حدود ۹۰۰میلیون سهم لوتوس است که۱۲ماهه ۹۸ / ۶۳ تومان به ازای هر سهم سودساخته است و حال در گزارش ۹ماهه ۷۰۴میلیارد تومان سود ساخته است که به ازای هر سهم ۷۸تومان می‌شود.انتهای خبر

0
0