پدرام راد
1401/03/31
00:07
کشوری که مجتمع های پر زرق وبرق وبرجهای سربه فلک کشیده بانکهای ورشکستش روز به روز بیشتر میشه در طرف مقابلش باید تولیدکننده های ورشکسته هم داشته باشه...

کشوری که مجتمع های پر زرق وبرق وبرجهای سربه فلک کشیده بانکهای ورشکستش روز به روز بیشتر میشه در طرف مقابلش باید تولیدکننده های ورشکسته هم داشته باشه، منافع گروه اول که قدرت و ثروت و مافیا داره از جمع قدرت گروه دوم بیشتر هست و خونی که به رگهاش میره از تضعیف مردم و گروه دوم هست.


انتهای خبر

0
0