نوآوران امین
1399/08/25
09:06
«شستا» سرانجام صاحب یک بازارگردان مقبول شد مرتضی لطفی عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی: 🔹امروز جلسه هیات مدیره برای تعیین بازارگردان و تامین اعت...

«شستا» سرانجام صاحب یک بازارگردان مقبول شد مرتضی لطفی عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:


🔹امروز جلسه هیات مدیره برای تعیین بازارگردان و تامین اعتبار لازم برای حمایت از سهم برگزار و شرکت تامین اندیش رفاه پردیس به عنوان بازارگردان انتخاب و به بورس معرفی شد.


🔹 تدابیر لازم برای حمایت از سهم شستا خصوصا برای اشخاص حقیقی و سهامداران خرد فراهم شده و امیدواریم نهایتا تا پایان هفته با توجه به نظر شرکت بورس شاهد بازگشایی نماد شستا باشیم.


🔹 ما تعهد داریم که حمایت کنیم، در گذشته به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان حمایت انجام شده، برای فاز دوم هم همین میزان پیش بینی شده است/بورس۲۴انتهای خبر

0
0