بورس نیوز
1400/12/16
08:27
"وثنو" به علت افشای اطلاعات گروه ب متوقف شد

نماد معاملاتی "وثنو" به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نوین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


انتهای خبر

0
0