کدال۳۶۰
1400/09/09
17:19
#فروژ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/06/31 ▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 معادل 627,696 میلیو...

#فروژ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معادل ۶۲۷,۶۹۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۲٪ کاهش داشته است.▪️«فروژ» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۶۱۸,۰۶۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۳٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۹-۰۹ ۱۷:۱۹:۵۵ (۸۲۴۹۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0