نوآوران امین
1399/08/27
17:51
لوله و ماشین سازی ایران(#فلوله) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 91 درصدی درآمد...

لوله و ماشین سازی ایران(#فلوله)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۹۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۳۳,۹۱۲ میلیون ریال به مبلغ ۱,۵۹۳,۰۲۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۵۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0