بورس۲۴
1401/08/30
13:01
«سفارود» از تعیین تکلیف بدهی به تامین اجتماعی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کارخانه فارسیت دورود از تعیین تکلیف، تقسیط و اعمال نهایی اقساط و تسویه کامل بدهی سنوات گذشته به سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

«سفارود» از تعیین تکلیف بدهی به تامین اجتماعی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانه فارسیت دورود از تعیین تکلیف، تقسیط و اعمال نهایی اقساط و تسویه کامل بدهی سنوات گذشته به سازمان تامین اجتماعی خبر داد.


سفارودسفارود
انتهای خبر

0
0