خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/12/10
22:00
شرکت سرمایه گذاری هامون صبا | #وهامون | 📆 1400/12/10 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 1,847 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 2,068 ♦️قی...

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا | #وهامون |📆 ۱۴۰۰/۱۲/۱۰🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۱,۸۴۷🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۲,۰۶۸♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۱۱۲➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0