کانال کدال
1400/03/19
21:22
📊 نماد: حخزر 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) 🏭 شرکت: کشتيراني درياي خزر ✅ تمام درصد های گز...

📊 نماد : حخزر📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)🏭 شرکت : کشتیرانی دریای خزر✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۴۶٪)


از مبلغ ۳,۲۳۳,۵۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۷۳۵,۱۳۴ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۵۶٪)


از مبلغ ۹۱۴,۹۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۴۲۹,۴۸۲ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۵۶٪)


تحقق سود ۱,۳۲۴ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۳۵٪)


علت افزایش: موجودی نقد و دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۶۵٪)


علت افزایش: پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۲۴٪)


علت افزایش: سود انباشته🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۸۰٪)


علت افزایش: نقد حاصل از عملیات📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #حخزر #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_شده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۸:۴۰:۳۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0