بهنام صمدی
1400/03/03
12:43
بانک ملت ۲۶۰۰ میلیارد تومان بابت مالیات تسعیر ارز شناسایی کرده و ۱۰۴۰۰ میلیارد تومان هم ذخیره گرفته بعد ارزش بازارش در یک روز ۲۰ هزار میلیارد تومان...

بانک ملت ۲۶۰۰ میلیارد تومان بابت مالیات تسعیر ارز شناسایی کرده و ۱۰۴۰۰ میلیارد تومان هم ذخیره گرفته بعد ارزش بازارش در یک روز ۲۰ هزار میلیارد تومان افت کرداقایون وزارت اقتصاد بخاطر ۲۶۰۰ میلیارد تومان مالیات ۲۰ همت از دارایی سهامداران رو دود کردند فرستادن هوا !


مالیاتش میره تو جیب دولت دودش تو چشم سهامدار !خداروشکر این دولت حامی بازار سرمایه بود وگرنه چی میشد ...


@BehnamSamadi_ir

انتهای خبر

0
0