کدال۳۶۰
1401/03/07
14:14
#زملارد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر...

#زملارد


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۴:۱۴:۴۶ (۸۸۸۷۳۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0