کارگزاری آبان
1400/03/03
11:17
📈فراورده هاي نفتي نیز در این دقایق با بهبود تقاضا داد و ستد می شوند.#شتران با افزایش تقاضا به صف نشست.

📈فراورده های نفتی نیز در این دقایق با بهبود تقاضا داد و ستد می شوند.#شتران با افزایش تقاضا به صف نشست.


انتهای خبر

0
0