کدال۳۶۰
1401/03/25
15:04
#شمواد اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت توليد مواد اوليه ...

#شمواد


اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونیاظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی - نماد: شمواد۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۵:۰۴:۴۵ (۸۹۷۲۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0