بورسینه
1402/07/08
09:44
📌#فماک گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به1402/06/31 🔹طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 معادل 241,251 میلیون ریال از محصولات خود را به فرو...

📌#فماک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱🔹طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ معادل ۲۴۱,۲۵۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۹٪ افزایش داشته است.🔹طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۲۱۰,۴۳۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۰٪ رشد داشته است

انتهای خبر

0
0