تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/26
17:50
#شپنا #روزانه ✔️واگرایی مثبت در اندیکاتور های معتبر نشان از رشد تا حوالی ۲ تومان می دهد! ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

#شپنا


#روزانه✔️واگرایی مثبت در اندیکاتور های معتبر نشان از رشد تا حوالی ۲ تومان می دهد!۱۳۹۹/۰۸/۲۶
انتهای خبر

0
0