نوآوران امین
1400/03/02
17:30
مبین وان کیش(#اوان) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 36 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایس...

مبین وان کیش(#اوان)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۳۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۱۸۰,۷۵۶ میلیون ریال به مبلغ ۱,۶۰۷,۷۲۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۹۷۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0